Skaityti straipsnį

“DRAUGIŠKOJI SEU OLIMPIADA “DRAMBLYS” PRADINĖMS KLASĖMS“

Straipsnio iliustracija
“DRAUGIŠKOJI SEU OLIMPIADA “DRAMBLYS” PRADINĖMS KLASĖMS“ 2018 metais organizuojama pirmą kartą, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Olimpiados metu mokyklos bendruomenė turės galimybę susitelkti bendram mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų (savitvardos, savimonės, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir sprendimų priėmimo aspektais) ugdymui. 

Kodėl „Draugiškoji“ olimpiada?
Olimpiados organizavimu ir užduočių atlikimu siekiama skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą. 

Olimpiados uždaviniai:
- Olimpiados metu ugdyti(is) 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą;
- Atliekant olimpiadai skirtas užduotis įtraukti kuo didesnę dalį mokinių;
- Įtraukti net tik mokinius, bet ir suteikti galimybę dalyvauti tėvams bei mokytojams;
- Pildant refleksijų sąsiuvinius įsivertinti ir stebėti asmeninę bei mokinių pažangą.

Kada vyks olimpiada? 
Numatomas olimpiados laikas - 2018 m. kovo 5-9 d.:
1. Kovo 5 diena skiriama ugdyti savimonės kompetenciją;
2. Kovo 6 diena skiriama ugdyti savitvardos kompetenciją; 
3. Kovo 7 diena skiriama ugdyti socialinio sąmonigumo kompetenciją; 
4. Kovo 8 diena skiriama ugdyti tarpusavio santykių kompetenciją;
5. Kovo 9 diena skiriama ugdyti atsakingų sprendimų priėmimo kompetenciją. 

Tikslinė grupė
Pradinių klasių mokiniai/mokytojai/mokinių tėvai

Kaip bus rengiamos užduotys? 
Olimpiados užduotis rengia darbo grupės nariai: SEU programų kūrėjai ir vykdytojai, praktikai, įvairių dalykų mokytojai. Užduotys rengiamos kiekvienai SEU kompetencijai ugdytis. 

Kaip užduotys pasieks mokyklas ir norinčius dalyvauti? 
Olimpiadoje dalyvaujantys ir užrisegistravę asmenys užduotis gaus el. paštu, kurį nurodys pildydami registracijos formą, likus 6 d.d. iki renginio pradžios. Kiekvienoje mokykloje už olimpiados užduočių atlikimą atsakingi asmenys gautas užduotis turės galimybę atlikti savo numatytu ir susiplanuotu laiku kovo 5-9 d. 
Pastaba: Dalyviai olimpiadai skirtas užduotis gali vykdyti atskirai kiekvieną dieną, bet tam gal būti paskirta visa diena.

Registracija!
Norėdami prisijungti prie “DRAUGIŠKOJI SEU OLIMPIADA “DRAMBLYS” pradinėms klasėms” mokytojai, kurie atliks užduotis kartu su mokiniais pildo registracijai skirtą anketą: https://docs.google.com/forms/d/16S7Z4DNNmDAj6koy_6Lu_XHYVk6BaE6cSdYaJek4S20/edit 
Kiekvienas kuruosiantis mokytojas pildo anketą atskirai už savo klasę!
Kilus klausimams rašykite mums: info@dramblys.lt 

Dalyvio mokestis: 10 Eur. kiekvienai dalyvaujančiai mokyklos klasei. 
LIETUVOS SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO ASOCIACIJOS NARIAMS RENGINYS NEMOKAMAS! (Apie Asociaciją: http://www.dramblys.lt/customPages/lseu-asociacija

Apibendrinimas po renginio!
- Mokytojai, kurie bus atsakingi už olimpiadai skirtų užduočių atlikimą su mokiniais, po kiekvienos užduoties pildys refleksijų sąsiuvinį, kuriame labai trumpai pagal paruoštus klausimus fiksuos savo pastebėjimus. Itin svarbu tai, kad šis žurnalas turės išliekamąją vertę ir sekantiems metams, kuomet mokyklos dalyvaus olimpiadoje;
- Kiekvienas mokytojas, kuris dirbs su klase pagal galimybes pasidalins norimais pastebėjimais, kuriuos užfiksuos refleksijos žurnale su organizatoriais;
- Pagal galimybes mokytojai siųs nuotraukų iš renginio, kurios bus talpinamos organizacijos tinklalapyje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje;
- Dalyvavusios mokyklos ir mokytojai, kurie kuruos olimpiadą savo mokyklose, gaus padėkos raštus su Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos prezidentės parašu;
- Vaikai gaus po simbolinę dovanėlę atsiminimui. 

Kilus klausimams rašykite: info@dramblys.lt

Atsiliepimai

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė atsiliepimas

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė

Ši programa man asmeniškai buvo tarsi galimybė savo gyvenimo filmą pamatyti iš visiškai kitų perspektyvų. Įvairių psichologijos dalykų mokiausi triju... [skaityti daugiau]

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas atsiliepimas

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas

Emocinis intelektas nėra nulemtas genų, tai ir pastebiu: pradedu geriau pažinti save, gebu labiau valdyti savo emocijas, jų neužgniaužiant ir neišsilieja... [skaityti daugiau]

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui

Dalyvavimas projekte „Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos mokyklose“ ir asmeniškai, ir profesiškai sustiprino mane. Supratau pagrindinę sėkmingos būt... [skaityti daugiau]

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui

Mokymų dėka išmokau dar labiau džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka, mylėti ir su šalia esančiais artimais žmonėmis palaikyti nuoširdžius, šiltus t... [skaityti daugiau]

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė atsiliepimas

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė

Mokymai paskatino labiau domėtis kas aš esu? Kitaip pradėjau žiūrėti į santykius su kitais ir į santykį pačiai su savimi. Išjudino daugelį nuostatų... [skaityti daugiau]

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja atsiliepimas

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja

Projektas „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“ į mūsų gimnazijos kasdienybę įnešė teigiamų pokyčių. Mokymuose pedagogai gavo ne tik teorinių... [skaityti daugiau]