Apie mus

Iniciatyva Dramblys.lt

VšĮ Pozityvaus ugdymo institutas

Damblys.lt  - tai socialinė iniciatyva, siekianti, kad Lietuvos švietimo sistemoje ir ugdymo procese atsirastų daugiau dėmesio emocinio intelekto bei socialinių emocinių kompetencijų lavinimui. Savo energiją ir resursus sujungė 5 partneriai: Vilniaus privati gimnazija, organizacija "Gelbėkit vaikus", Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba, BCS International ir Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų lavinimo centras.

2015 m. iniciatyvos partneriai įsteigė Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociaciją, kurios pagrindinis tikslas - suburti socialinio emocinio ugdymo programas įgyvendinančias organizacijas, švietimo įstaigas bei socialiai atsakingas įmones ir kartu dalintis patirtimi, vykdyti tyrimus, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas bendrai Lietuvos socialinio emocinio ugdymo strategijai,  jos plėtojimui ir įgyvendinimui Lietuvos švietimo sistemoje.

2016 m. įsteigiama nevyriausybinė organizacija Pozityvaus ugdymo institutas, kuruojanti Dramblys.lt iniciatyvą ir kitas programas.
 

Kontaktai

VšĮ Pozityvaus ugdymo institutas
V.Grybo g. 7, Vilnius
LT-10313, Lietuva
Tel.: +37061626508
www.dramblys.lt
[email protected]

INICIATYVOS PARTNERIAI

Vilniaus privati gimnazija

Pirmoji privati mokykla Lietuvoje, turinti virš 20 metų patirtį darbo su ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais, mokytojais ir
tėvais, inicijuojanti ir įgyvendinanti ivairias socialines programas visoje Lietuvoje.

Visuomeninė organizacija "Gelbėkit vaikus"
Už vaiko teises kovojanti oranizacija, nuo 1991 m. skatinanti mūsų valstybę kurti tokias sąlyas, kurios užtikrintų laimingą ir saugią vaikystę kiekvienam vaikui. Vienintele Šiaurės Rytų Europos oranizacija, tapusi “Save the Children” tikrąja nare.

Raseinių psichologinė pedagoginė tarnyba
Istaiga, veikianti Lietuvoje nuo 2004 m., kurios tikslas - didinti specialiųjų udymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turinčių asmenų udymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą ir bendravimo igūdžius, teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę paalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms ir mokytojams.

Organizacija BCS International
Tarptautinė kompanija, kurios ekspertai daugiau nei 10 metų vysto ir įgyvendina emocinio lavinimo programas visame pasaulyje. Emocinio intelekto teorijos pradininkai, pirmieji susieję EI ir asmens udymą. Užpatentavę Limbic (emocinio) mokymosi sistemą, už kurią 2010 m. gavo JK Vyriausybės „Geriausios mokymų programos” apdovanojimą.

Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras
Centras skleidžia udymo naujoves, rengia ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus, tobulina pedagogų kvalifikaciją,
oranizuoja renginius. Pagrindinis centro tikslas - mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas bei kitokios pagalbos švietimo srityje teikimas.

 
 

Apie programą DRABMLYS.LT "Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas"


Kas yra emocinis intelektas (EI)?
EI trumpiausias apibrėžimas – būti intelektualiam apie savo emocijas. Žmogaus mintis ir elgesį lemia emocijos, kylančios iš
išgyvenimų ir prisiminimų, kurie suformuoja vidines nuostatas, įsitikinimus ir vertybes. Emociškai intelektualus žmogus – tas, kuris išmoksta stebėti save, atpažinti kodėl jaučiasi vienaip ar kitaip, mąsto vienaip ar kitaip bei elgiasi vienaip ar kitaip. Savistaba, refleksija ir savęs keitimas norima linkme - emociškai intelektualaus žmogaus pranašumai ir įrankiai, įgalinantys kurtis vidinę „laimės“ būseną, norimą santykį su savimi ir kitais žmonėmis.

Kodėl EI lavinimas reikalingas Lietuvos švietimo įstaigose?
Lietuvos gyventojų savivertės lygis ir laimės pojūtis yra vienas žemiausių visoje Europoje. Moksliškai įrodyta, kad šie du dalykai yra tiesiogiai susiję. Pagrindiniai žmogaus socialiniai gebėjimai, tokie kaip savivertė ir pagarba kitam (EI pagrindas) išsivysto mokykliniame amžiuje ir daro esminę įtaką tolimesniam asmenybės formavimuisi ir elgesiui.
Lietuvos pedagogų sąmoningumas EI tema yra minimalus. Nėra sukurtų ir nacionaliniu mąstu taikomų įrankių mokytojų EI lavinimui.

“Emocinio intelekto lavinimas mokyklose” yra išsami praktinės plėtros programa mokykloms (viso: nuo 24 val. iki 120 val.), siūlanti mokytojams ir švietimo ekspertams galimybę patirti intensyvią, “pralaužančią ledus” praktiką. Programa yra pagrįsta išmatuojamais rezultatais ir įtvirtinanti sąsają tarp mokytojo emocinio intelekto, mokyklos klimato ir mokymo efektyvumo.

Programos moduliai
1. Įvadas į Limbic mokymosi sistemą™ir Emocinį Intelektą
2. Savigarba ir pagarba kitiems – sėkmingo mokymosi ir elgesio pagrindas
3. Emociškai intelektuali mokykla
4. Kitų įtraukimas – EI pritaikymas klasėje ir tolimesnis mokymas

Programos tikslas
Šios programos tikslas – Emocinio intelekto teorijos suvokimas ir pritaikymas kasdieninėje praktikoje, padedant dalyviams pagerinti asmeninius įgūdžius, įpročius ir veiksmus, tobulinant savo, kaip mokytojo, emocinį intelektą. Taip pat programoje siekiama paruošti delegatus perduoti šias žinias kitiems – taikyti įgūdžius dirbant su vaikais ir bendradarbiaujant su kolegomis.

Programos uždaviniai
1.Padėti delegatams nuodugniai suprasti emocinį intelektą ir taikyti jį sau: suvokti nuo ko priklauso santykiai su savimi ir kitais žmonėmis
2.Vystyti dalyvių emocinį intelektą, lemiantį ilgalaikius pozityvius elgesio pokyčius, suvokiant, kaip savęs ugdymas įtakoja sėkmingą mokymą ir klasės aplinką
3.Sutelkti dėmesį į tai, kaip taikyti emocinį intelektą visose mokymo srityse, naudojant konkrečias priemones – tiek rodant pavyzdį ir mokant vaikus, tiek perduodant EI taikymo patirtį kitiems švietimo atstovams.
4.Išmokyti įrankių ir technikų,kaip taikyti Emocinį intelektą klasėje

Programos įgyvendinimas
  • Per 2012-2016 m. programoje dalyvavo virš 3000 Lietuvos pedagogų ir švietimo atstovų.
  • 2014-2015 m. programa buvo įgyvendinta 10-yje pilotinių Lietuvos udymo istaigų Vilniaus,
  • Kauno, Alytaus, Raseinių, Utenos, Ukmergės ir Šakių savivaldybėse. Pilotinio tyrimo ataskaita - Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba.
  • 2015 m. birželio 17 d. įvyko Nacionalinė konferencija LR Seime „Emocinis intelektas švietimo sistemoje” - ekspertų iš Lietuvos ir užsienio pranešimai emocinio intelekto tematika ir udym įstaigų patirtis įgyvendinant programą. Dalyvavo per 300 pedagogų.
  • 2015 m. lapkričio 7 d. įsteigta Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija.
  • 2016 m. balandžio 20 d. įvyko Respublikinė konferencija "Socialinių emocinių kompetencijų dirbtuvės". Organizavo SEU asociacijos nariai ir partneriai - SEU institutas, Lions Quest Lietuva, Vaiko labui su Zipio ir obuolio draugais, Rafaelio institutas, Babilonas, Kimočiai, Baltijos koučingo centras ir kt. Dalyvavo per 250 pedagogų.
  • 2016 m. gegužės 30 d. Švedijos karalystės ambasadoje "Reach for Change Lithuania" organizacija apdovanojo "Dramblys.lt" projektą  už geriausią metų iniciatyvą sprendžiant patyčių problemą mokyklose. Konkurso partneris Tele 2 skyrė projektui 20000 eurų paramą ir tris metus laiko truksiantį inkubatorių projektui plėtoti.
  • 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsteigiama nevyriausybinė organizacija Pozityvaus ugdymo institutas, kuruojanti Dramblys.lt iniciatyvą ir kitas programas.

Programos remėjai    
REACH FOR CHANGE LITHUANIA     
TELE 2


Ugdymo įstaigos ir švietimo centrai gali registruotis ir dalyvauti programoje:
[email protected]
Tel.: +37061626508 

Istorija apie dramblį

Turime vieną istoriją, kuria dalinamės su mokytojais ir vaikais. Ji mus labai įkvėpė, todėl nusprendėme, kad iniciatyvos logotipas bus dramblys. Logotipą nupiešė aštuonerių metų Petras, o mūsų kūrybingieji dizaineriai apgyvendino jį kompiuterio ekrane. Dalinamės istorija su Jumis :)

Istorija apie dramblį:

Kartą vienas jaunas cirko dramblių dresuotojas atėjo pas seną, jau seniai palikusį cirką kolegą. Jaunasis dresuotojas pasiskundė:
- Sakyk, kaip tau pavyko tiek metų būti pačiu geriausiu dramblių dresuotoju šalyje? Neklauso manęs tas mano dramblys, nors tu ką. Gal pasiuto nelabasis, vakar vos nesutrypė manęs.
- Hmm, - palingavo galva senasis dresuotojas, - o ką tu bandei daryti su savo drambliu?
- Oi, - numojo ranka jaunasis, - ko tik aš neišbandžiau. Niekas neveikia. Matyt visai kvailas dramblys bus pasitakęs man, ne kitaip.
- Hmm, - toliau ramiai tęsė senasis, - papasakok man daugiau.
- Na pradžioje buvo lyg ir nieko. Daviau jam morkų, obuolių, kai klausydavo. Tačiau, vos pasisotindavęs, dramblys nueidavo šalin. Tai siaubingai mane siutindavo. Imdavausi bizūno. Tuomet dar kurį laiką paklusdavo, velnio išpėra. Ale vakar visai pasimaišė, vos nesutrypė manęs negyvai, vos spėjau pabėgti. Nebežinau, kaip man elgtis.
- Hmm, - nutęsė senolis, - o ar bandei įsiklausyti į dramblį?
- Ką?,- visiškai sutrikęs paklausė jaunasis dresuotojas.
- Ar bandei įsiklausyti ir suprasti savo dramblį? Kaip jis jaučiasi, kas jam svarbu, kuo jis gyvena? Ar bandei susidraugauti su savo drambliu?
- Hmm, - dabar jau visai tyliai sušnibždėjo jaunuolis, - aš maniau, kad jis - tik gyvulys.

Mokslininkai jau seniai irodė, kad mūsų pasąmonė arba emociniai smegenys sudaro 95% visų smegenų. Ji lemia 95% mūsų kasdien priimamų sprendimų. Loginiai smegenys, kaip tas dresuotojas iš pasakojimo - labai maži. Tačiau jie yra apdovanoti didele galia - dresuoti ir valdyti savo dramblį - pasąmonę. Dėl nemokėjimo ta galia tinkamai naudotis, dresuotojas dažnai patiria didelias kančias - pyktį, savigraužą, nusivylimą, pavydą, agresiją.

Emocinis intelektas - tai dresuotojas, jojantis ant damblio. Kaip jis joja? Purkštaudamas tampo dramblį į visas puses, su obuoliu vienoje rankoje, o botagu kitoje? Kad reikalui esant įsiteiktų, o nepavykus - kaip reikiant jį priluptų? O gal ristele, lengvai ir sklandžiai, stipriai prigludęs prie dramblio?

Kaip Jūs dresuojate savo dramblį?

 

Atsiliepimai

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė atsiliepimas

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė

Ši programa man asmeniškai buvo tarsi galimybė savo gyvenimo filmą pamatyti iš visiškai kitų perspektyvų. Įvairių psichologijos dalykų mokiausi triju... [skaityti daugiau]

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas atsiliepimas

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas

Emocinis intelektas nėra nulemtas genų, tai ir pastebiu: pradedu geriau pažinti save, gebu labiau valdyti savo emocijas, jų neužgniaužiant ir neišsilieja... [skaityti daugiau]

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui

Dalyvavimas projekte „Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos mokyklose“ ir asmeniškai, ir profesiškai sustiprino mane. Supratau pagrindinę sėkmingos būt... [skaityti daugiau]

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui

Mokymų dėka išmokau dar labiau džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka, mylėti ir su šalia esančiais artimais žmonėmis palaikyti nuoširdžius, šiltus t... [skaityti daugiau]

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė atsiliepimas

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė

Mokymai paskatino labiau domėtis kas aš esu? Kitaip pradėjau žiūrėti į santykius su kitais ir į santykį pačiai su savimi. Išjudino daugelį nuostatų... [skaityti daugiau]

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja atsiliepimas

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja

Projektas „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“ į mūsų gimnazijos kasdienybę įnešė teigiamų pokyčių. Mokymuose pedagogai gavo ne tik teorinių... [skaityti daugiau]