LSEU Asociacija

Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija, įkurta 2015 m.  projektą "Dramblys.lt" įgyvendinančių partnerių,  šiuo metu vienija organizacijas, inicijuojančias socialinio emocinio ugdymo programas bei įrankius Lietuvoje, darželius, pradines ir pagrindines mokyklas, gimnazijas ir kitas ugdymo įstaigas, kurios savo pavyzdžiu siekia, kad Lietuvoje didėtų dėmesys emocinio intelekto ir socialinių emocinių įgūdžių ugdymui.

Asociacijos vizija, misija, tikslai:
Vizija
Kiekvienas Lietuvos pilietis turi galimybę lavintisavo socialinius emocinius įgūdžius ir ugdyti emocinį intelektą (EQ). To pasekoje šalyje nyksta smurtas, patyčios, kvaišalų vartojimas, savižudybių skaičius; stiprėja žmonių savivertė, empatija, pagarbos vienas kitam jausmas; auga pilietiškumas, vertybėmis pagrįstas bendravimas ir laimingų žmonių skaičius.

Misija
Skleisti socialinio emocinio ugdymo gerąją patirtį šalyje, diegti programas ir įrankius švietimui, rengti tyrimus, rekomendacijas ir pasiūlymus bei organizuoti  visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą.

Tikslai
1. Suburti socialinio emocinio ugdymo programas įgyvendinančias organizacijas, švietimo įstaigas bei socialiai atsakingas įmones ir kartu dalintis įdirbiu, organizuoti informacinius renginius bei keistis patirtimi.
2. Vykdyti tyrimus, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas bendrai Lietuvos socialinio emocinio ugdymo strategijai,  jos plėtojimui ir įgyvendinimui Lietuvos švietimo sistemoje.
3. Sukurti bendradarbiavimo platformą ugdymo įstaigų vadovams,pedagogams ir asmenims, atsakingiems už socialinį emocinį ugdymą organizacijoje, siekiant dalintis gerąja praktika, semtis žinių ir įkvėpimo vieni iš kitų.
4. Skleisti  socialinio emocinio ugdymo kultūrą šalyje, ieškoti partnerių užsienio šalyse, verslo ir kituose sektoriuose taip pat bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Asociacija įsteigta po 2015 m. birželio mėn. įvykusios nacionalinės konferencija LR Seime, kurioje aptarta:      
Socialinio emocinio ugdymo poreikis
Programos vaikams
Pedagogų socialinių emocinių kompetencijų lavinimas
Programa aukštosioms mokykloms
Priemonių, vadovėlių ir įrankių kūrimas
Galimybės semtis patirtį iš kitų sektorių
 
 
NARYSTĖ ASOCIACIJOJE
Dėl narystės kreiptis: [email protected]
Vienkartinis stojimo mokestis: juridiniams asm. 15 EUR; fiziniams asm. 10 EUR
Metinis narystės mokestis: juridiniams asm. 50 EUR; fiziniams asm. 25 EUR
Labdaros organizacijos ir moksleivių asociacijos atleidžiamos nuo mokesčių.
 
LSEUA kontaktai:
V.Grybo g. 7, Vilnius LT-10313 Lietuva
[email protected]

Asociacijos taryba:
Daiva Šukytė (prezidentė)
Audronė Allan (viceprezidentė)
Reda Kunickienė (buvusi prezidentė 2019-2020 m.)
Irma Liubertienė (buvusi prezidentė 2015-2019 m.)
Loreta Kaltauskienė
Vidas Krištaponis
Rolanda Šliažienė

 

Atsiliepimai

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė atsiliepimas

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė

Ši programa man asmeniškai buvo tarsi galimybė savo gyvenimo filmą pamatyti iš visiškai kitų perspektyvų. Įvairių psichologijos dalykų mokiausi triju... [skaityti daugiau]

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas atsiliepimas

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas

Emocinis intelektas nėra nulemtas genų, tai ir pastebiu: pradedu geriau pažinti save, gebu labiau valdyti savo emocijas, jų neužgniaužiant ir neišsilieja... [skaityti daugiau]

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui

Dalyvavimas projekte „Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos mokyklose“ ir asmeniškai, ir profesiškai sustiprino mane. Supratau pagrindinę sėkmingos būt... [skaityti daugiau]

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui

Mokymų dėka išmokau dar labiau džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka, mylėti ir su šalia esančiais artimais žmonėmis palaikyti nuoširdžius, šiltus t... [skaityti daugiau]

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė atsiliepimas

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė

Mokymai paskatino labiau domėtis kas aš esu? Kitaip pradėjau žiūrėti į santykius su kitais ir į santykį pačiai su savimi. Išjudino daugelį nuostatų... [skaityti daugiau]

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja atsiliepimas

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja

Projektas „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“ į mūsų gimnazijos kasdienybę įnešė teigiamų pokyčių. Mokymuose pedagogai gavo ne tik teorinių... [skaityti daugiau]